Model

Find, fund, support. Dat is het model waarmee we investeren in startende sociaal ondernemers. Ondernemers met een ambitie om de wereldproblematiek rigoureus aan te pakken.

Vanuit onze achtergrond als investeerders hebben we een uniek maar simpel model ontwikkeld. Hiermee ondersteunen we sinds jaar en dag sociaal ondernemers. Ondernemers met innovatieve ideeën die de wereld vooruit helpen. En, niet geheel onbelangrijk, goed op te schalen zijn. Want zo creëren we het meeste impact.

FIND

Aan de hand van honderden potentiële portefeuillemogelijkheden, doen we onderzoek naar potentiële investeringsprojecten. Hiervoor werken we nauw samen met netwerken en instellingen in de publieke, private en non-profitsector.

FUND

Er liggen twee overtuigingen liggen ten grondslag aan ons financieringsmodel. Één: sociale ondernemers hebben ongeoormerkt kapitaal nodig om organisaties te bouwen. Twee: een meerjarenfinanciering is noodzakelijk om deze organisaties te laten groeien.

SUPPORT

Alleen geld geven en af en toe bij elkaar polsen hoe de zaken ervoor staan is niet voldoende. Voor een langere periode geld geven en rigoreuze, voortdurende ondersteuning bieden wel. Voor dat laatste werken we samen met leiders van onze portfolio-organisaties. Zij nemen ook drie jaar lang plaats in het bestuur van de onderneming. Daarnaast openen we ons netwerk en faciliteren we vergaderingen.

Voor meer informatie over Draper Richards Kaplan Foundation, bezoek onze US-website op www.drkfoundation.org.