Skip to main content

KWANGU KWAKO

Model & Strategie

In stedelijk Kenia wonen 6,4 miljoen mensen in informele nederzettingen zonder adequate huisvesting die persoonlijke veiligheid, toegang tot veilig water, goede sanitaire voorzieningen en menselijke gezondheid ondersteunt. De meeste structuren die huisvesting bieden aan Kenianen met een laag inkomen zijn gemaakt van hout, modder en/of metaal, wat kwetsbaar is voor diefstal en voor verwoesting door brand. Eén in twee inwoners van Nairobi, bijvoorbeeld, heeft geen toegang tot schoon drinkwater. Slechts 40% van Nairobi is aangesloten op een rioleringssysteem. Kwaliteit van huisvesting en gerelateerde infrastructuur is niet de enige uitdaging: het totale aanbod is ook onvoldoende. Kenia kampt met een woningtekort van 200.000 eenheden per jaar en slechts 2% van formeel gebouwde structuren is bestemd voor gezinnen met een laag inkomen.

Kwangu Kwako Limited (KKL) bouwt veilige, betaalbare betonnen structuren met elektriciteit in elke eenheid, alsmede stromend water en sanitaire voorzieningen die ofwel met een klein aantal eenheden gedeeld worden ofwel volledig privé zijn. Zij bouwen zowel wooneenheden als klaslokalen. De structuren van KKL vervangen metalen en houten of lemen hutten, of kale schoolgebouwen zonder elektriciteit en sanitaire voorzieningen. De verwachte levensduur van de KKL-structuren, met goed onderhoud, is 20-30+ jaar. De onderhoudskosten zijn naar verluidt zelfs lager dan die van goedkope hutten.

IN HET KORT
Opgericht: 2015
Medeoprichters: Simon Dixon & Winnie Gitau
Structurele armoede
Werkplek: internationaal, Afrika
www.kwangukwako.com

Kwangu Kwako
Nairobi, Kenia

Echt betaalbare huisvesting.

Ontmoet Simon Dixon & Winnie Gitau

Simon Dixon komt oorspronkelijk uit het Verenigd Koninkrijk en woont al bijna 10 jaar in Kenia. Voordat hij medeoprichter werd van Kwangu Kwako heeft hij twee jaar doorgebracht bij Sanergy, wat hem deels heeft geïnspireerd om de huisvestingsproblemen van Kenia aan te pakken. Hij heeft een achtergrond in onroerend goed en bouw, projectmanagement en NGO-werk.

Winnie Gitau komt uit Kenia en heeft expertise in non-profit en human services werk. Voordat zij medeoprichter werd van Kwangu Kwako werkte zij met VSOJitolee, een uitvoeringspartner van de Ford Foundation, als veldwerker met door HIV/AIDS getroffen gemeenschappen, en met het International Rescue Committee (IRC).

IMPACT

  • KKL heeft 18 eenheden gebouwd in 2019, oplopend tot 39 eenheden in 2020, en verwacht 118 eenheden te bouwen in 2021. Deze eenheden zijn een mix van studio’s, klaslokalen en gemeenschapsstructuren, alle gelegen in de stedelijke nederzettingen in 2 steden in Kenia.
  • Het totale aantal begunstigden dat van deze eenheden gebruik zal maken wordt geraamd op meer dan 20.000 tegen 2025 en is een mix van leerlingen in de klaslokalen en gezinnen in de wooneenheden.
  • KKL heeft al vroeg erkenning gekregen van verschillende bronnen: zij hebben deelgenomen aan de GSBI-accelerator van Santa Clara University, Winnie is geselecteerd als één van 6 East Africa Fellows en als enige vrouw, en KKL won in 2019 de Sankalp Africa-prijs.