Skip to main content

IMAGINE WORLDWIDE

Model & Strategie

Meer dan 250 miljoen kinderen en jongeren hebben geen toegang tot scholing. Honderden miljoenen anderen gaan naar school en leren nooit lezen of schrijven door overvolle scholen, lerarentekorten, verzuim, gebrek aan en/of slechte kwaliteit leermiddelen en ontoereikende diensten voor bijzonder onderwijs. Imagine Worldwide is erop gericht om ervoor te zorgen dat de meest gemarginaliseerde kinderen essentiële basisvaardigheden kunnen ontwikkelen op het gebied van lezen, schrijven en rekenen. Zij werken samen met toppartners om leeroplossingen te verstrekken die kinderen boeiende, adaptieve inhoud bieden die vooraf is geladen op tablets en wordt geleverd in een verscheidenheid aan contexten, zowel binnen als buiten de school. Het model van Imagine vereist geen connectiviteit, geen elektriciteitsnet of een opgeleide leerkracht: het leren gebeurt autonoom en volwassenen zijn coaches en mentoren.

Imagine heeft twee overlappende inspanningen: onderzoek en schaal. Hun onderzoeksteam van wereldklasse bouwt aan een bewijsbasis om hun leermodel te onderbouwen, inclusief wat werkt, waarom en hoe. Imagine gebruikt uiteenlopende onderzoeksmethoden om zowel hun producten als hun leveringsmodellen continu te verbeteren. Imagine’s schaalinspanningen zijn gericht op het samenwerken met lokale organisaties en hen te voorzien van de middelen en expertise die zij nodig hebben om succesvol op grote schaal te implementeren. Bij het opschalen creëert Imagine een leernetwerk dat het tempo van innovatie versnelt, de leerresultaten voor kinderen verbetert en de ongelijkheid in de wereld vermindert.

IN HET KORT
Opgericht: 2019
Oprichter en CEO: Joe Wolf
Onderwijs
Werkplek: Internationaal, Afrika, Azië
www.imagineworldwide.org

Imagine Worldwide
San Francisco, CA

Kinderen om de hele wereld de kans geven om
te leren lezen, schrijven en rekenen
zodat zij zich volledig kunnen ontplooien.

Ontmoet Joe Wolf

Joe heeft zich de afgelopen tien jaar gericht op het lanceren en leiden van educatieve non-profits. Voordat hij Imagine oprichtte was Joe medeoprichter van The Learning Accelerator, een non-profitorganisatie die leerkrachten en leiders verbindt met de kennis en tools die nodig zijn om het onderwijs te transformeren. Daarvoor had hij een 15-jarige carrière als investeerder bij Goldman Sachs en RS Investments. Hij was bestuurslid van onder meer het Christensen Institute, NPX Advisors, Summer Search, New Classrooms, en het New Schools Venture Fund. Joe is afgestudeerd aan Vanderbilt University en HBS.

IMPACT

  • Tussen 84% en 88% van leerlingen volhardden in elk van hun studies tot nu toe. Deze ‘randomized controlled trials’ (RCTs) laten consistent belangrijke positieve impact zien op zowel geletterdheid als gecijferdheid, evenals verbeteringen in aanwezigheid, gedrag en houding ten opzichte van leren.
  • Hun eerste RCT van 8 maanden in overheidsscholen in Malawi leverde effectgroottes op van 0,34 voor algemene geletterdheid en 0,29 voor cruciale vroege rekenvaardigheden. Deze effecten zijn equivalent aan 5,3 en 3,1 maanden extra leren ten opzichte van standaardonderwijs en vertegenwoordigen een toegevoegde waarde van respectievelijk 66% en 39%.
  • Na de start van een 2-jarige RCT op dezelfde scholen met een nieuw cohort kinderen sloten de scholen na 5 maanden vanwege COVID. Toen de kinderen na 7 maanden uit school terugkeerden toonde onderzoek aan dat kinderen in het tabletprogramma significant meer leerstof behielden dan de controlegroep, met effectgroottes van 0,24 voor alfabetisering in het algemeen en 0,35 voor wiskunde in het algemeen