Skip to main content

OpenEmbassy

OpenEmbassy zet zich in voor nieuwkomers in Nederland, mensen die asiel hebben aangevraagd onder het Vluchtelingenverdrag van Genève. Door de wereldwijde pandemie als gevolg van het coronavirus, is de situatie van deze kwetsbare mensen nog verder verslechtert. Het geweldige team van OpenEmbassy verzamelt data om beleidsveranderingen te kunnen doorvoeren.

OpenEmbassy zorgt sinds 2016 ervoor dat nieuwkomers gelijkwaardig, vlot en zinnig hun weg in Nederland kunnen vinden. Dat doen we door te bouwen aan inclusieve gemeenschappen, door mensen direct te ondersteunen en door het systeem om hen heen te verbeteren. Via de projecten die we ontwikkelen in de praktijk met nieuwkomers, leren we wat er wel en niet werkt in de systemen waar nieuwkomers zich in begeven. Die lessen zetten we om in concrete oplossingen waar mensen uit de praktijk, uit beleid en uit bestuur direct mee aan de slag kunnen. Zo zetten wij individuele impact altijd om in systeemimpact.

Een voorbeeld hiervan is ons project ‘A-teams’, dat we onder andere dankzij de genereuze steun van de Draper Richards Kaplan Foundation hebben kunnen ontwikkelen. A-teams zijn teams van actieonderzoekers die zowel heel nauw verbonden zijn met nieuwkomers en wat zij nodig hebben, als de bureaucratie in Nederland heel goed kennen. Deze teams ondersteunen nieuwkomers die door COVID-19 (dieper) in de problemen zijn geraakt. De A-teams maken met deze nieuwkomers plannen voor een beter toekomstperspectief. Ze helpen die plannen om te zetten in acties (voor henzelf, de teams en de professionals om hen heen) en om die acties ook uit te voeren. Al doende ontdekken de A-teams zo wat het verschil is tussen het beleid en mogelijkheden voor nieuwkomers op papier en de uitwerkingen in de praktijk. Deze inzichten delen we met de gemeenten die ook actief betrokken zijn bij dit project. Dit doen we in zogenaamde learning communities, waarin we casuïstiek bespreken én oplossingen ontwikkelen die impact hebben op alle nieuwkomers die in de gemeenten wonen. Zo kunnen we door het ondersteunen van een kleine groep nieuwkomers die serieus in de knel zijn geraakt, het beter maken voor de hele gemeenschap.

Voor meer informatie over Draper Richards Kaplan Foundation, bezoek onze US-website op www.drkfoundation.org.