Skip to main content

DRK stelt u graag voor aan zeven leiders en hun organisaties die nieuw zijn in ons portfolio. Samen met onze Europese partners Rabobank en de stad Den Haag, blijft DRK haar internationale aanwezigheid verder uitbouwen om sociale leiders te ondersteunen.

We hopen dat u even de tijd wilt nemen om meer te weten te komen over hun belangrijk werk. En dat dit u zal inspireren om te zien wat mogelijk is met optimisme en vastberadenheid.

Het is ons een groot voorrecht om zulke inspirerende leiders te steunen en samen met jullie op deze reis te ondernemen.

Met vriendelijk groeten,
Jim, Lisa + the DRK Team

reNature is een Nederlandse organisatie die één van de weinige spelers is die kleinschalige boeren in het wereldwijde zuiden integreert in de groeiende markt voor regeneratieve producten. Zij verbinden aanbod van landbouwcoöperaties met de vraag naar inbreng van bedrijfsmerken.

Zowel de SDGs als de Overeenkomst van Parijs van 2015 benadrukken dat we de manier waarop we landbouwbedrijven moeten verbeteren. Emissies moeten worden verminderd en koolstof moet weer in de grond worden opgeslagen, terwijl biodiversiteitsverlies, woestijnvorming en bodemdegradatie een halt moeten worden toegeroepen. In het licht van een groeiende bevolking die gevoed moet worden, staat de agrarische sector onder druk om manieren te vinden om meer voedsel op een duurzamere manier te produceren. Veel grote bedrijven hebben zich gecommitteerd aan regeneratieve landbouw als een manier om een ​​nieuwe toeleveringsketen op te bouwen.

Daarom heeft reNature twee soorten klanten/begunstigden. In de eerste plaats zijn dat bedrijfsmerken die regeneratief geteelde grondstoffen willen inkopen, maar niet beschikken over een kant-en-klare manier om dat te doen. Zij zijn betalende klanten voor de diensten van reNature.

In de tweede plaats zijn het boeren of boerencoöperaties die het marktpotentieel van deze praktijken begrijpen, maar technische en financiële ondersteuning nodig hebben om de overgang uit te voeren. reNature fungeert als de ‘lijm’ in deze groeiende en hoogwaardige markt voor regeneratief geteelde producten, door de groei van zowel vraag als aanbod te versnellen en vraag en aanbod effectief samen te brengen zodat regeneratieve landbouw haar potentieel kan bereiken en tegelijkertijd kleine bestaansmiddelen kunnen worden verbeterd. Tot nu toe werkt reNature samen met 7000 boeren, voornamelijk in Latijns-Amerika, Azië en Afrika met 40.000 hectare omgezet naar regeneratieve landbouw.

Oprichters Marco de Boer and Felipe Villela, hebben sterke landbouw en communicatie achtergronden. We zien sterk potenties voor reNature om regeneratieve landbouw vorm te geven.

Lees meer

Be Girl werkt voor een wereld waar alle meisjes hun lichaam kunnen begrijpen, beheren en ervan kunnen houden door middel van menstruatie educatie, premium producten en positieve berichten.

Wereldwijd zijn er twee miljard vrouwen en meisjes in de menstruerende leeftijd. Maar in veel landen wordt deze normale lichaamsfunctie geconfronteerd met stilte, stigma en beperkte toegang tot producten die vrouwen en meisjes in staat stellen om met waardigheid om te gaan met menstruatie. Dit vertaalt zich in een markt kloof: een derde van de wereldmarkt voor menstruatieproducten is momenteel niet vervuld.

De theorie van verandering van Be Girl houdt in dat wanneer meisjes toegang hebben tot betrouwbare producten, informatie over hun lichamen en een stimulerende omgeving, hun fysieke mobiliteit, zelfvertrouwen en kennis zullen verbeteren, waardoor belemmeringen voor kansen voor gezondheid, onderwijs en eerlijke deelname aan de samenleving worden weggenomen.

Tot op heden heeft Be Girl meer dan 200.000 hoogwaardige, duurzame menstruatieproducten in handen gegeven van meisjes in 35 landen en meer dan 40.000 meisjes en jongens opgeleid in de SmartCycle®-methodologie voor menstruatie educatie. Oprichter Diana Sierra en Audrey Anderson Duckett, die in Mozambique werken, blijven het bereik van hun producten en programma’s in Afrika en daarbuiten uitbreiden. We zien een groot potentieel voor Be Girl om de gendergelijkheid te vergroten door het stigma rond menstruatie te verminderen.

LEES MEER

Arpan is India’s grootste organisatie die zich bezighoudt met de kwestie van seksueel misbruik van kinderen en streeft naar een ‘wereld vrij van seksueel misbruik van kinderen’ door middel van preventie- en interventiestrategieën. In een land waar een enorm sociaal en cultureel taboe heerst rond seksualiteit, is woordenschat en dialoog rond seksualiteit of seksueel misbruik bijna onbestaande. Een op de twee kinderen krijgt in India te maken met seksueel misbruik, maar toch heerst er een enorme stilte. Een breed scala aan maatschappelijke, culturele, individuele en gezinsgerelateerde normatieve kaders beperken het aangaan van deze dialoog en seksueel geweld tegen kinderen is vaak verborgen, ongezien of ondergerapporteerd.

Arpan heeft aangetoond hoe de incidentie van seksueel misbruik van kinderen kan worden verminderd en heeft een innovatief en uniek programma voor persoonlijke veiligheid voor Indiase openbare scholen ontwikkeld dat veilige en persoonlijke onthullingen door kinderen mogelijk maakt, ingrijpt om aanhoudend misbruik te stoppen, genezing bevordert door therapie en psycho-educatie aan gezinnen biedt. Arpan voert ook voortdurend wetenschappelijke evaluaties uit die hun programma strategie begeleiden en versterken. Arpan geeft rechtstreeks training en leidt partners op in het persoonlijke veiligheid model, die op hun beurt het programma in hun respectievelijke instellingen implementeren; miljoenen kinderen worden bereikt met berichten over persoonlijke veiligheid, en volwassenen in hun ecosysteem zijn uitgerust om ze veilig te houden.

Tot op heden heeft Arpan 1,6 miljoen kinderen en volwassenen bereikt met wetenschappelijk onderbouwde programma’s. Arpan, gevestigd in Mumbai, wordt geleid door Pooja Taparia, een erkende pleitbezorger in het veld. We zien sterk bewijs dat Arpan kan schalen om de omvang van de behoefte te bereiken, de cultuur in India te veranderen en hun effectieve programma’s wereldwijd te brengen om vrij te zijn van seksueel misbruik van kinderen.

Lees meer

Kwangu Kwako Limited heeft een passie voor het verbeteren van de waardigheid en het zelfvertrouwen van gezinnen met lage inkomens door het ontwerpen, vervaardigen en leveren van echt betaalbare, waardige en veilige gebouwen. 1,6 miljard mensen in de wereld leven in gebrekkige huisvesting. Alleen al in Nairobi wonen naar schatting 2 miljoen mensen in metalen hutten, met slechte of geen toegang tot sanitaire voorzieningen in hun huizen. Branden, beveiliging en veiligheid in deze structuren zijn een enorm probleem voor gezinnen die proberen een weg te banen in de wereld. Deze gemeenschappen leven met de dreiging hun huis en al hun bezittingen te verliezen, waardoor financiële en persoonlijke trauma’s ontstaan.

Tot op heden heeft KKL 80 huizen gebouwd die waardigheid en veiligheid bieden aan maximaal 400 familieleden, en 9 gezondere, koelere klaslokalen voor meer dan 540 leerlingen met een laag inkomen die 105.000 USD hebben gegenereerd voor de lokale economie. Gevestigd in Nairobi, hebben oprichters Winnie Gitau en Simon Dixon een sterke achtergrond in vastgoedontwikkeling en leiderschap in de sectoren van veilig levensonderhoud. We zien een sterke kans voor KKL om het traject van huisvesting met lage inkomens opnieuw vorm te geven, waardoor het waardig, veilig en echt betaalbaar wordt. Lees meer over Kwangu Kwako Limited.

LEES MEER

Baobab Circle is een meermaals bekroond, winstgevend digitaal gezondheidsbedrijf dat gepersonaliseerde gezondheidszorg oplossingen biedt voor mensen met diabetes en hypertensie in Afrika. Afrika wordt momenteel geconfronteerd met een acute, maar vaak onuitgesproken crisis in de gezondheidszorg: terwijl de gezondheidsstelsels over het hele continent onder druk blijven staan ​​door infectieziekten zoals hiv, malaria, tbc, ebola en COVID-19, zien we een opzienbarende toename van niet- overdraagbare ziekten zoals diabetes, hypertensie en kanker. Tegen 2030 zullen niet- overdraagbare ziekten overdraagbare, maternale, neonatale en voedingsziekten samen als de belangrijkste doodsoorzaak op het continent inhalen.

Om deze uitdaging aan te gaan, heeft Baobab Circle Afya Pap ontwikkeld, een geïntegreerd en patiëntgericht platform dat gebruikers voorziet van gelokaliseerde gezondheidsinformatie en gepersonaliseerde bewaking op afstand via een USSD/SMS-platform (voor feature phones) en een mobiele app (voor smartphones). De mobiele platforms zijn AI-aangedreven applicaties die door patiënten worden gebruikt voor zelfmanagement door middel van dagelijkse gepersonaliseerde patiëntenvoorlichting over diabetes en hypertensie, en planning van maaltijden en lichaamsbeweging.

Tot op heden heeft Baobab Circle 50.000 gebruikers in 7 landen bereikt en de medische kosten verlaagd voor mensen met diabetes en hypertensie. Baobab Circle, gevestigd in Nairobi, wordt geleid door Precious Lunga, een epidemioloog met 15 jaar ervaring in het implementeren van gezondheidsprogramma’s in 17 Afrikaanse landen, Europa en India. Wij geloven dat het model van Baobab Circle een veelbelovende benadering is om niet-overdraagbare ziekten op grote schaal te beheersen, waardoor de gezondheid van de regio wordt getransformeerd. Lees meer over Baobab Circle.

Lees meer

Amani Global Works brengt geïntegreerde eerstelijnsgezondheidszorg naar de meest verarmde bevolkingsgroepen in Afrika. Ondanks de aanzienlijke vooruitgang van de wereldwijde ontwikkeling in de afgelopen twee decennia, heeft ten minste de helft van de wereldbevolking geen toegang tot essentiële gezondheidsdiensten. Een van die gemeenschappen is het eiland Idjwi, gelegen in het Kivumeer, dat zich uitstrekt over de grenzen van Oost-DRC en Rwanda. Bekend als “Afrika’s vergeten eiland”, hebben vele decennia van beperkte overheidssteun, slechte infrastructuur en gebrekkige gezondheidssystemen diepgaande, multi-generationele gevolgen gehad voor de 300.000 inwoners van het eiland.

Beginnend met de basisgezondheid infrastructuur, heeft Amani Global Works met succes een systematische reeks interventies in het gezondheidssysteem geïmplementeerd om de inwoners van het eiland toegang te geven tot eersteklas en maternale gezondheidszorg van hoge kwaliteit. Amani Global Works hanteert een repliceerbaar model van eerstelijnsgezondheidszorg via drie onderling verbonden diensten: gezondheidswerkers in de gemeenschap, gezondheidsklinieken en verwijzingsziekenhuizen. Amani heeft een kader van meer dan 200 gezondheidswerkers in de gemeenschap (>80% vrouwen) opgeleid die worden betaald en begeleid door Amani om moeders en jonge kinderen op huishoudelijk niveau te verzorgen.

Tot op heden heeft Amani Global Works 250.000 mensen eerstelijnsgezondheidszorg geboden tegen een gemiddelde jaarlijkse kostprijs van minder dan $ 10 per persoon, en 114.000 kinderen behandeld, waardoor de kindersterfte aanzienlijk is gedaald. Amani wordt geleid door twee gezondheidswerkers met wortels in Idjwi, Jacques Sebisaho en Mimy Mudekereza. Met kwaliteitszorg die wordt geleverd tegen lagere kosten dan de regering momenteel biedt, zien we een enorm potentieel in de mogelijkheid om Amani’s model voor gemeenschapsgezondheidswerkers naar een groot deel van de 89 miljoen inwoners van de DRC te brengen, evenals naar nabijgelegen landen. Lees meer over Amani Global Works.

LEES MEER

Imagine Worldwide stelt kinderen over de hele wereld in staat om de lees- en rekenvaardigheden op te bouwen die nodig zijn om hun volledige potentieel te bereiken. Meer dan 250 miljoen kinderen en jongeren hebben geen toegang tot school. Honderden miljoenen meer gaan naar school, maar leren nooit lezen of schrijven vanwege overvolle scholen, lerarentekorten, absenteïsme, gebrek aan en/of slechte kwaliteit leermiddelen en ontoereikende diensten voor mensen met speciale behoeften.

Imagine Worldwide is erop gericht ervoor te zorgen dat de meest gemarginaliseerde kinderen kritische basisvaardigheden op het gebied van lezen en rekenen kunnen ontwikkelen. Ze werken samen met toppartners om leeroplossingen te bieden waarmee kinderen boeiende, aanpasbare inhoud kunnen krijgen die vooraf op tablets is geladen en in verschillende contexten wordt geleverd, zowel binnen als buiten school. Het model van Imagine vereist geen connectiviteit, een elektriciteitsnet of een getrainde leraar: leren wordt autonoom geleverd met volwassenen als coaches en mentoren.

Tot op heden heeft Imagine bijna 12.000 kinderen geholpen bij het ontwikkelen van kritische vaardigheden, en 84% en 88% van de leerlingen volharden in elk van hun studies tot nu toe. Deze gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken laten consequent substantieel belangrijke positieve effecten zien op zowel lezen als rekenen, evenals verbeteringen in aanwezigheid, gedrag en houding ten opzichte van leren. Imagine is actief in Afrika, Bangladesh en de VS en wordt geleid door Joe Wolf, mede-oprichter van The Learning Accelerator. Wij geloven dat Imagine een leernetwerk kan creëren dat het tempo van innovatie versnelt, de leerresultaten voor kinderen verbetert en de wereldwijde ongelijkheid vermindert. Lees meer over Imagine Worldwide.

Lees meer

Bekijk meer van de DRK-portfolio drkfoundation.nl/portfolio-nl
Voor meer informatie over Draper Richards Kaplan Foundation, bezoek onze US-website op www.drkfoundation.org.