Skip to main content

De Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering is het eerste, universele, juridisch bindende wereldwijde klimaatverdrag. InfluenceMap meet de invloed die bedrijven hebben op belangrijk klimaatbeleid dat nodig is om klimaatverandering aan te pakken. Zie de nieuwe film.